Näkemys

Hei Mikko, voisitko datatyyppinä tuottaa meille vähän lisää näkemystä?

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta mitä näkemyksellä tai oivalluksella itseasiassa tarkoitetaan? En pystynyt suoralta kädeltä määrittelemään sitä (en. insight), joten suuntasin suosikkilähteelleni kohti parempaa ajattelua eli fs.blogiin.

Mitä näkemys tarkoittaa?

Kaikki datan parissa työskentelevät etsivät näkemystä, mutta harva ymmärtää sen seuraukset.

Myönnän, että itsekään ollut miettinyt asiaa kovin syvällisesti. Olin tyytyväinen, kun data virtasi sujuvasti pisteiden A ja B välillä A:n ollessa yleisimmin jokin it-järjestelmä ja B:n ollessa Power BI raportti.

On tärkeää ymmärtää mitä on etsimässä, kun lähtee matkalle kohti uutta näkemystä. Ja etenkin matkan seuraukset. Näkemyksen määritelmä on itseasiassa aika simppeli. Vaan kuten niin usein, simppeli ei tarkoita helppoa.

Näkemys on jotain, joka muuttaa sen mitä ajattelemme tai miten toimimme. Näkemyksen löytämisen jälkeen ei enää ole paluuta takaisin vanhaan.

Jos siis tutkimusmatkalta löytyy uusi näkemys, se aiheuttaa muutoksen sinussa tai organisaatiossasi. On totta, että vanhaan ei ole enää sen jälkeen paluuta, mutta näkemyksen voi aina korvata uudella näkemyksellä.

Näkemystyypit

Uuden näkemyksen voi saavuttaa kolmella tavalla. Gary Kein on kehittänyt tähän menetelmän a triple path model of insight.

  1. Ristiriita
  2. Yhteys (uteliaisuus, sattuma)
  3. Luova epätoivo

Ristiriita tarkoittaa, että löydät epäjohdonmukaisuuden ja rakennat sen perusteella uuden näkemyksen. Ristiriita saa sinut ajattelemaan, että “tämä ei voi olla näin”. Kirjassaan Seeing What Others Don’t: The Remarkable Ways We Gain Insights Gary antaa esimerkkinä ristiriidasta muutamia ihmisiä, jotka ennen 2007 finanssikriisiä huomasivat kuplan asuntomarkkinoilla.

Yhteys tarkoittaa, että yhdistetään kaksi asiaa uudella tavalla. Saatat esimerkiksi kamppailla jonkin ongelman kanssa ja löytää siihen ratkaisun kuuntelemalla luentoa aivan toisesta aiheesta, kun ymmärrät miten tietoa toiselta alalta voi hyödyntää sinun alallasi. Uteliaisuus ja sattuma puolestaan alkavat kysymyksellä, että “mitä täällä oikein tapahtuu”, jolloin tarkemman tutkimuksen kautta saattaa löytyä uusi näkemys.

Luova epätoivo viittaa siihen, että uusi näkemys syntyy puhtaasta epätoivosta pakon sanelemassa tilanteessa. Gary antaa kirjassaan uskomattoman kuuloisen esimerkin siitä, miten henkilö onnistuu pelastautumaan vuorenrinteellä tapahtuvasta metsäpalosta sytyttämällä uuden paljon, jonka polttamalle alueelle hän pystyy pakenemaan alkuperäisen palon liekkejä, jotka olisivat muuten nielleet hänet (juosten ei ollut mahdollista paeta ylös jyrkkää vuorenrinnettä).

BI järjestelmän suunnittelu

Kirjassaan Gary sanoo, että mitä suunnitelmallisempi it-järjestelmän toteutus on, sitä heikompia näkemyksiä se tuottaa. Argumentti perustuu siihen, että it-järjestelmät suunnitellaan järjestyksen ja rakenteen kautta, kun näkemyksen löytämiseen liittyy usein sekasortoa.

Jos puhumme vain datasta, on totta, että BI-järjestelmät vaativat kiinteän rakenteen. Power BI toimii parhaiten, kun sen taustalla on dimensionaalinen rakenne mieluiten tähtimallin muodossa. Vaikka datamalli on kiinteä, voimme silti antaa käyttäjille joustavuutta dimensioiden, suodattimien, visualisointien, visualisointien vaihtamisen ja luonnollisella kielellä tehtyjen kyselyiden kautta.

Ad hoc raportointia varten on mahdollista sallia pääsy raakadataan tietylle käyttäjäryhmälle. Organisaatiotasolla on parasta olla vain yksi totuus “single source of truth”, mutta analyyttisissa rooleissa olevilla yksilöillä pitäisi olla pääsy raakadataan, joka mahdollistaa uudet näkemykset ja oivallukset. Nämä voivat puolestaan johtaa pysyvämpiin BI-ratkaisuihin.

Ainoa pysyvä asia on muutos, ja se pätee myös yritysten tavoitteisiin. Kun yrityksen tavoitteet muuttuvat, on BI-järjestelmien muututtava vastaavasti.

Kuvitteelliset tosielämän esimerkit

Ristiriita: vähittäiskauppa oletti, että tietty tuoteryhmä on suosittu. Tarkastelemalla BI-raportteja he huomasivat, että data oli ristiriidassa heidän oletuksensa kanssa. Tämän seurauksena yritys ensin päätti arvioida uudelleen tuoteryhmän markkinointi- ja myyntistrategioita, mutta lopulta uusi näkemys johti siihen, että he luopuivat kyseisestä tuotekategoriasta kokonaan.

Yhteys: lentoyhtiö huomasi silloin tällöin ilmaantuvia piikkejä asiakasvalitusten määrissä. Yhdistämällä oman datansa säätietoihin, yhtiö pystyi varmistamaan, että ongelmat ja myöhästymiset johtuivat säästä. Yhtiö ryhtyi toimiin sään vaikutusten lieventämiseksi, mutta he myös ymmärsivät, että he eivät voi hallita säätä. He muotoilivat ongelman uudelleen ja päättivät, että helpoin tapa valitusten määrän vähentämiseksi oli tiedottaa asiakkaille etukäteen mahdollisista viiveistä.

Luova epätoivo: tuotteita valmistava yritys oli konkurssin partaalla ja kirstun pohja häämötti. Heillä oli paljon tavaraa varastossa, mutta myynti ei vetänyt. Tunnelma yrityksessä alkoi käydä todella tukalaksi ja lopulta valloilla oli täydellinen kriisitila. He rakensivat pikaisesti BI-järjestelmän huonosti liikkuvien tuotteiden tunnistamiseksi ja myivät ne pilkkahintaan pois. Tämä yhdessä muiden sopeuttamistoimien kanssa riitti pelastamaan yrityksen.

Oletko valmis muutokseen?

Gary Clein nostaa kirjassaan esiin mainion pointin liittyen näkemykseen ja organisaatioihin.

“Organisaatiot luulevat haluavansa oivalluksia ja innovaatioita ja sanovat haluavansa innovaatioita, mutta todellisuudessa he eivät halua, koska oivallukset pakottavat heidät muuttumaan.”

Yleensä näkemyksestä ollaan kiinnostuneita niin kauan kunnes tajutaan, että kuinka paljon muutoksia se voi aiheuttaa.

Ensi kerralla, kun pyydät minulta näkemystä, minä vastaan kysymyksellä.

Oletko sinä valmis muutokseen?

Lopuksi

Tiedolla ja näkemyksellä on ratkaiseva rooli autettaessa organisaatioita tekemään parempia dataan perustuvia päätöksiä. Ymmärtämällä erilaisia tapoja löytää uutta näkemystä ja suunnittelemalla joustavia BI-järjestelmiä yritykset voivat hyödyntää datansa koko potentiaalin.

Muista seuraavalla kerralla näkemystä etsiessäsi, että kyse on paljon datapisteitä suuremmasta asiasta. On parasta varautua siihen, että uusi näkemys voi käynnistää suurenkin muutoksen.

Toivottavasti sait tarinasta uutta näkemystä näkemyksiin!