BI projektisuunnitelma

Tämä on esimerkki business intelligence projektin rakenteesta. On helppo sortua käyttämään oikoteitä, mutta huolellisen suunnittelun kautta syntyy parempia projekteja. Olennaista on jakaa projekti määrittely- ja toteutusvaiheeseen sekä pitää pieni tuumaustauko näiden kahden vaiheen välissä.

Ensin: Tarvemäärittely

Alla lista määrittelyvaiheen tehtävistä:

 • Tee vaatimusmäärittely
 • Tee käsitemalli (ainakin, jos uusi toimiala)
 • Hommaa pääsy datalähteisiin
 • Tutki data alustavasti
 • Anna parempi arvio
 • Pysähdy ja pohdi
 • Päätä, onko hyöty riittävä suhteessa työmäärään

Jos on, jatka eteenpäin.

Projektin toteutus

Tehtäviä tehdessä kannattaa viedä jotain koko data putken läpi mahdollisimman vähällä työllä, jotta varmistut kaikkien osien yhteensopivuudesta.

Tässä tehtävälista projektin toteutusvaiheeseen:

 • Projektin käynnistys ja alustava dokumentaatio
 • Tästä eteenpäin dokumentoi jatkuvasti projektin edetessä
 • Varmista pääsy toteutusympäristöihin
 • Luo CI/CD putki infrastruktuurille
 • Luo infra
 • Lisää CI/CD putkeen bi toteutus
 • Tee toteutuksen alustus ja asetukset
 • Toteuta integraatiot ja raportit (yksityiskohdat alla)

Raportit ja integraatiot

Tässä tehtävälista integraatioille ja raporteille:

 • Tee integraatio lähdejärjestelmästä bi toteutukseen (esim. ERP:stä Azure Data Lakeen)
 • Tee integraatio bi toteutuksen kerrosten välillä (esim. Data Lakesta SQL Server tietokantaan)
 • Luo alustava datamalli (dimensiot ja faktat)
 • Rakenna raportista määrittelyvaiheen perusteella versio 0.9
 • Täsmäytä raportti
 • Jätä asiakkaalle aikaa raportin testaamiseen
 • Tee hienosäätöä ja tee raportin versio 1.0 valmiiksi
 • Asiakas hyväksyy ratkaisun (huomioi tarvittava aika)
 • Toista edelliset vaiheet jokaiselle raportille / integraatiolle

Jälkityöt: Valvonta ja perehdytys

Nämä hommat kuuluvat bi-projektin jälkimmäiseen puoliskoon:

 • Aseta valvonta
 • Huolehdi raporttien jakamisesta ja oikean tason käyttöoikeuksista
 • Käyttöönotto ja perehdytys
 • Mahdollisesta tuesta sopiminen

Entä visuaalinen suunnittelu?

Tiedän, että osa haluaa suunnitella lopulliset raportit tarkkaan esimerkiksi designerin avustuksella. Omasta mielestäni on turha tehdä työtä muualla kuin Power BI:ssä, koska siellä visuaalisen ilmeen tekeminen onnistuu nopeasti ja erillisen suunnitelman tekeminen vain tuplaisi työn. Jos kaivataan erillisen suunnittelijan työpanosta, tarvitaan designer, joka voi tehdä ulkoasun suoraan Power BI:ssä.

Nopeus vs. vaikeus

Projektien aloituksissa on kaksi tyypillistä lähestymistapaa:

 1. Tehdään nopeasti jotain käyttökelpoista pienellä vaivalla (matalla roikkuva hedelmä)
 2. Aloitetaan suoraan vaikeimmasta tai epävarmimmasta asiasta

Jos tarvitsee näyttää nopeasti tuloksia, kannattaa valita vaihtoehto 1.

Jos projektiin sisältyy epävarmuutta, kannattaa valita vaihtoehto 2.

Ensimmäinen vaihtoehto luo hyvää momentumia, toinen saattaa tappaa projektin heti alkuunsa, mutta rahan hukkaaminen jää vähäiseksi.

Lopuksi

Tämä oli vain esimerkki siitä, miten business intelligence projektin voi jäsentää. Tehtäviä kannattaa hienosäätää projektista riippuen.

Nautinnollisia projekteja!